Chùm thơ của Đặng Xuân Xuyến

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015
Tags:

2 nhận xét:

  1. Đọc bài thơ TÔI NGHE của Đặng Xuân Xuyến và bài bình của Chử Văn Long cũng được ạ:
    http://dangxuanxuyen.blogspot.com/2016/10/bai-tho-toi-nghe-cua-ang-xuan-xuyen-noi.html

    Trả lờiXóa
  2. Nhà thơ Nguyễn Đăng Hành bình bài thơ TIM ĐAU:
    http://dangxuanxuyen.blogspot.com/2017/04/cam-huong-tim-au-cua-ang-xuan-xuyen-tac.html

    Trả lờiXóa